Toekomstgerichte oplossingen voor vastgoedvraagstukken

Smeets bma viert 35-jarig jubileum

Smeets is in september 1989 opgericht. Dit jaar vieren we met z’n allen dan ook ons 35-jarig bestaan. En daar zijn we bijzonder trots op!

Ons jubileum-logo laat zien waar we o.a. voor staan; duurzaamheid en circulariteit. Duurzaam bouwen en renoveren spelen een steeds belangrijkere rol bij onze relaties. Ons streven is dat in 2030 minstens 70 procent van onze projecten circulair is.
Inmiddels bestaat ons team uit ruim 50 gedreven en enthousiaste medewerkers en zijn we sinds vier jaar gevestigd in ons mooie en duurzame kantoor aan de Blankenstein in Meppel.

Werkveld

Professionals in vastgoedbeheer

Smeets onderscheidt zich door zijn maatschappelijke betrokkenheid. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s in onze visie. Deze thema’s lopen dan ook als een rode draad door onze projecten. Wij werken vooral voor opdrachtgevers in de zorg, in het onderwijs en voor woningcorporaties en overheden in Noord-Nederland. Wij voelen ons thuis in deze regio. Onze thuisbasis bevindt zich in Meppel.

Ons bureau bestaat uit ruim 50 gedreven en ervaren medewerkers die opdrachtgevers ondersteunen en adviseren bij (complexe) projecten op het gebied van ontwikkeling, renovatie, nieuwbouw, onderhoud en (strategisch) beheer van vastgoed. Zij zetten hun kennis en vakmanschap maximaal voor u in.

Smeets viert 35-jarig jubileum

Smeets viert 35-jarig jubileum

Smeets is in september 1989 opgericht. Dit jaar vieren we met z’n allen dan ook ons 35-jarig bestaan. En daar zijn we bijzonder trots op! Ons jubileum-logo laat zien waar we o.a. voor staan; duurzaamheid en circulariteit. Duurzaam bouwen en renoveren spelen een steeds...

NIEUWS

Smeets viert 35-jarig jubileum

Smeets is in september 1989 opgericht. Dit jaar vieren we met z’n allen dan ook ons 35-jarig bestaan. En daar zijn we bijzonder trots op! Ons jubileum-logo laat zien waar we o.a. voor staan; duurzaamheid en circulariteit. Duurzaam bouwen en renoveren spelen een steeds...

Verduurzaming monumentaal ORKZ Groningen

Als je over de Verlengde Hereweg in Groningen rijdt, kan het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis (ORKZ) je bijna niet ontgaan. Dit voormalige ziekenhuis heeft inmiddels al 45 jaar een nieuwe bestemming. Het huisvest ongeveer 250 bewoners onder de overkoepelende vlag van...

Inspecteur Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel (OBM) neemt werk uit handen van schoolbesturen op het gebied van administratie, huisvesting, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken: leerlingen toerusten voor een goede plek in de samenleving, zowel in kwalitatief...

Nieuwsbrief ontvangen?

* verplicht veld

Projecten

Directievoering bouw Libertas

Directievoering bouw Libertas

Pilot circulair renoveren

Pilot circulair renoveren

Bouwkostenadvies (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Bouwkostenadvies (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Ontwerp & realisatie gymzaal De Meet o.b.v. circulaire beleidsdoelstellingen gemeente Groningen

Ontwerp & realisatie gymzaal De Meet o.b.v. circulaire beleidsdoelstellingen gemeente Groningen

Bouwkostenmanagement Ichthus College

Bouwkostenmanagement Ichthus College

Fundering- en woontechnisch kwaliteitsonderzoek

Fundering- en woontechnisch kwaliteitsonderzoek

Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Nulmeting woningen Het Eiland Sneek

Nulmeting woningen Het Eiland Sneek

Woontoren Troubadour Emmen

Woontoren Troubadour Emmen

Nieuwbouw appartementencomplex Treslinglokatie Groningen

Nieuwbouw appartementencomplex Treslinglokatie Groningen

Nieuwbouw Van Houtenlaan

Nieuwbouw Van Houtenlaan

Marktconformiteitstoets Atlantaborg Hoogezand

Marktconformiteitstoets Atlantaborg Hoogezand

Hondsrugtoren: hoogste gebouw van Drenthe!

Hondsrugtoren: hoogste gebouw van Drenthe!

Corona maatregelen energielabeling-inspecties

Corona maatregelen energielabeling-inspecties

Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

Brandveiligheidsmaatregelen Woonbedrijf ieder1

Brandveiligheidsmaatregelen Woonbedrijf ieder1

Projectopzichter sociaal bij grootschalig renovatieproject Lefier

Projectopzichter sociaal bij grootschalig renovatieproject Lefier

Bouwkundig versterken

Bouwkundig versterken

MFA Froombosch

MFA Froombosch

Marktconformiteitstoets renovatie appartementen Morgensterflat

Marktconformiteitstoets renovatie appartementen Morgensterflat

Second opinion bouwkostenraming Kindcentrum

Second opinion bouwkostenraming Kindcentrum

NieuwLand museum Lelystad

NieuwLand museum Lelystad

Integrale aanpak EPBD- maatregelen

Integrale aanpak EPBD- maatregelen

Design & Build Opdracht

Design & Build Opdracht

Samenwerking Provincie Flevoland

Samenwerking Provincie Flevoland

Projectmanagement uitbreiding CBS de Borg

Projectmanagement uitbreiding CBS de Borg

Groot onderhoud Berkenflat

Groot onderhoud Berkenflat

Haalbaarheidsstudie Uylenborgh Meppel

Haalbaarheidsstudie Uylenborgh Meppel

Externe audit Onderhoud naar Wens

Externe audit Onderhoud naar Wens

Renovatieproject Acantus

Renovatieproject Acantus

Gerenoveerde Zoutloods en nieuwbouw Kapschuur

Gerenoveerde Zoutloods en nieuwbouw Kapschuur

Groot onderhoud Maaslaan

Groot onderhoud Maaslaan

Integrale inspecties Terschelling

Integrale inspecties Terschelling

Nieuwbouw Atlas

Nieuwbouw Atlas

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen Friesland

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen Friesland

Gemiddeld energielabel B voor woningen

Gemiddeld energielabel B voor woningen

Buiteninspecties afgerond Nijhuis Bouw B.V.

Buiteninspecties afgerond Nijhuis Bouw B.V.

Project Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Project Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Energetisch Verbeteren Wimpel Lewenborg

Energetisch Verbeteren Wimpel Lewenborg