Diensten

CONTRACTMANAGEMENT

Voor een positief projectresultaat is het cruciaal de werkzaamheden aan de juiste partijen uit te besteden.

ASSETMANAGEMENT

Bij asset management draait het om het leggen van verbanden tussen enerzijds de portefeuillestrategie en anderzijds de operationele staat van woningen en complexen.

Duurzaamheid & TCO

Om te achterhalen welke kosten daadwerkelijk verbonden zijn aan uw project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid van bewoners in de woningvoorraad is één van de belangrijkste agendapunten van woningbouwcorporaties.

 

Projectmanagement

Smeets bouwmanagement en advies heeft ruimte ervaring in het voeren van projectmanagement van (complexe) bouwprojecten.

Directievoering en toezicht

Smeets bouwmanagement en advies heeft ruime ervaring in directievoering en toezicht van projecten in de uitvoeringsfase.

Bouwkostenadvies

Als bouwkostenadviseur is Smeets bouwmanagement en advies gespecialiseerd in het financieel begeleiden van projecten in de bouw.