Contractmanagement bij Smeets bouwmanagement & advies

Als expert op het gebied van contractmanagement begrijpen wij bij Smeets hoe belangrijk het is om projecten succesvol af te ronden. Een goede samenwerking is daarbij belangrijk. Wij weten dat het cruciaal is om de werkzaamheden uit te besteden aan de juiste partijen om het gewenste resultaat te bereiken.

Bij Smeets helpen wij u bij het selecteren van partijen die passen bij uw organisatie en de specifieke kenmerken van de bouwopgave. Onze klanten vragen ons vaak om gezamenlijk een aanbestedingsstrategie uit te zetten en vervolgens afspraken vast te leggen in duidelijke en evenwichtige contracten. Hierbij is de interactie met de opdrachtgever van essentieel belang.

Wij bieden een breed scala aan diensten om u te helpen bij elk aspect van het contractmanagementproces, waaronder:

  • Het opstellen van een gedetailleerde aanbestedingsstrategie die past bij uw organisatie en de bouwopgave. Dit omvat onder meer het analyseren van de markt, het definiëren van de vereisten van het project, het vaststellen van de selectiecriteria en het opstellen van een planning.
  • Het maken van een bestek en integraal tekeningenpakket om ervoor te zorgen dat alle partijen volledig op de hoogte zijn van de vereisten en verwachtingen van het project. Hierbij letten we nauwkeurig op de juridische aspecten, contractuele verplichtingen en de technische specificaties.
  • Het begeleiden van uw aanbesteding om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en dat alle partijen zich houden aan de gestelde vereisten en deadlines. Hierbij verzorgen wij onder meer de communicatie tussen alle partijen, de evaluatie van de inschrijvingen en het opstellen van het gunningsadvies en -besluit.
  • De uitvoering van contractmanagement om ervoor te zorgen dat alle partijen zich houden aan de afspraken die zijn vastgelegd in de contracten. Hierbij letten we onder meer op de planning, de kwaliteit van het werk en de financiële aspecten.

Bij Smeets begrijpen we dat elk project anders is en daarom bieden we maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen. We hebben ruime ervaring in diverse sectoren zoals zorg, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn wij bekend met verschillende aanbestedingsmethoden, zoals de Nationale en Europese aanbesteding, Best Value Procurement en contractvormen als Design & Build.

Onze experts hebben diepgaande kennis van de markt, de wet- en regelgeving en de laatste trends en ontwikkelingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld bekend met de impact van duurzaamheid en circulariteit op de bouwsector en integreren wij deze aspecten in onze aanpak.

Kortom, bij Smeets kunt u rekenen op professionele ondersteuning bij elk aspect van het contractmanagementproces. Wij helpen u graag bij het realiseren van succesvolle projecten die binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd en voldoen aan uw wensen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze contractmanagers: 0522 24 25 10

Andere diensten