Projecten

Directievoering bouw Libertas

Directievoering bouw Libertas

Pilot circulair renoveren

Pilot circulair renoveren

Bouwkostenadvies (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Bouwkostenadvies (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Ontwerp & realisatie gymzaal De Meet o.b.v. circulaire beleidsdoelstellingen gemeente Groningen

Ontwerp & realisatie gymzaal De Meet o.b.v. circulaire beleidsdoelstellingen gemeente Groningen

Bouwkostenmanagement Ichthus College

Bouwkostenmanagement Ichthus College

Fundering- en woontechnisch kwaliteitsonderzoek

Fundering- en woontechnisch kwaliteitsonderzoek

Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Nulmeting woningen Het Eiland Sneek

Nulmeting woningen Het Eiland Sneek

Woontoren Troubadour Emmen

Woontoren Troubadour Emmen

Nieuwbouw appartementencomplex Treslinglokatie Groningen

Nieuwbouw appartementencomplex Treslinglokatie Groningen

Nieuwbouw Van Houtenlaan

Nieuwbouw Van Houtenlaan

Marktconformiteitstoets Atlantaborg Hoogezand

Marktconformiteitstoets Atlantaborg Hoogezand

Hondsrugtoren: hoogste gebouw van Drenthe!

Hondsrugtoren: hoogste gebouw van Drenthe!

Corona maatregelen energielabeling-inspecties

Corona maatregelen energielabeling-inspecties

Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

Brandveiligheidsmaatregelen Woonbedrijf ieder1

Brandveiligheidsmaatregelen Woonbedrijf ieder1

Projectopzichter sociaal bij grootschalig renovatieproject Lefier

Projectopzichter sociaal bij grootschalig renovatieproject Lefier

Bouwkundig versterken

Bouwkundig versterken

MFA Froombosch

MFA Froombosch

Marktconformiteitstoets renovatie appartementen Morgensterflat

Marktconformiteitstoets renovatie appartementen Morgensterflat

Second opinion bouwkostenraming Kindcentrum

Second opinion bouwkostenraming Kindcentrum

NieuwLand museum Lelystad

NieuwLand museum Lelystad

Integrale aanpak EPBD- maatregelen

Integrale aanpak EPBD- maatregelen

Design & Build Opdracht

Design & Build Opdracht

Samenwerking Provincie Flevoland

Samenwerking Provincie Flevoland

Projectmanagement uitbreiding CBS de Borg

Projectmanagement uitbreiding CBS de Borg

Groot onderhoud Berkenflat

Groot onderhoud Berkenflat

Haalbaarheidsstudie Uylenborgh Meppel

Haalbaarheidsstudie Uylenborgh Meppel

Externe audit Onderhoud naar Wens

Externe audit Onderhoud naar Wens

Renovatieproject Acantus

Renovatieproject Acantus

Gerenoveerde Zoutloods en nieuwbouw Kapschuur

Gerenoveerde Zoutloods en nieuwbouw Kapschuur

Groot onderhoud Maaslaan

Groot onderhoud Maaslaan

Integrale inspecties Terschelling

Integrale inspecties Terschelling

Nieuwbouw Atlas

Nieuwbouw Atlas

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen Friesland

Technische inspecties ontmoetingsplaatsen Friesland

Gemiddeld energielabel B voor woningen

Gemiddeld energielabel B voor woningen

Buiteninspecties afgerond Nijhuis Bouw B.V.

Buiteninspecties afgerond Nijhuis Bouw B.V.

Project Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Project Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)

Energetisch Verbeteren Wimpel Lewenborg

Energetisch Verbeteren Wimpel Lewenborg