Bouwkostenadvies (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk

Het College van Bestuur van Landstede Groep investeerde in de huisvesting van het beroepsonderwijs in Harderwijk. Het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs in Harderwijk is ondergebracht op verschillende locaties. De bestaande huisvesting sloot onvoldoende aan bij de onderwijsvisie. De huisvesting is voor een groot deel verouderd en vraagt om optimalisatie qua functionaliteit, binnenklimaat, exploitatie en verduurzaming. Het nieuwe schoolgebouw van ca 22.000 vierkante meter moet plek bieden aan zo’n 2.200 leerlingen. Het bouwkostenadvies team van Smeets is verantwoordelijk voor het beoordelen van de ramingen van de architect en de installatieadviseur welke zijn opgesteld in de SO-fase.

 

  • Opdrachtgever
    Landstede Groep
  • Plaats opdrachtgever
    Harderwijk
  • periode
    2023