Zorg

De afgelopen jaren zijn zorginstellingen zich steeds verder gaan toespitsen op hun kerntaken. Hierbij wordt het ontwikkelen en beheren van vastgoed veelal samen met partners uitgevoerd en vervult de zorginstelling zelf de regierol.

Smeets ondersteunt u graag als het gaat om het vertalen van de vastgoedstrategie naar het realiseren van passende huisvesting voor uw cliënten. Daarbij helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van nieuwbouw- of verbouwplannen, beheer en onderhoud van uw gebouwen, als ook het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen en – begrotingen. Immers: een duurzaam gebouwd en goed onderhouden gebouw draagt bij aan de kwaliteit en efficiency van de geboden zorg.

Andere markten