Zorg

Zorginstellingen werken bij het ontwikkelen en beheren van hun vastgoed steeds vaker samen met partners, zodat zij zich kunnen toespitsen op hun kerntaken. Veelal vervullen zij wel zelf de regierol.

Smeets helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van nieuwbouw- of verbouwplannen. Wij ondersteunen u niet alleen bij beheer en onderhoud van uw gebouwen, maar ook bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen en onderhoudsbegrotingen. Immers, een duurzaam gebouwd en goed onderhouden gebouw draagt bij aan de kwaliteit en efficiency van de door u geboden zorg.

Uw vastgoedstrategie vertalen wij naar het realiseren van passende huisvesting voor uw klanten.

Wilt u meer weten?

U kunt ons bereiken op 0522 242 510 of per mail: info@smeetsbma.nl

 

‘IK WERK GRAAG MET SMEETS SAMEN, OMDAT HET EEN PRETTIG CONTACT IS MET DE BENODIGDE EXPERTISE’

Anne Kok, Teammanager Huisvesting, ZONL

Andere markten