Onderwijs

Het onderwijs staat de komende jaren voor een belangrijke opgave op het gebied van het beheer van gebouwen. Veel provincies hebben te maken met vergrijzing en ontgroening, terwijl de groei van het aantal kinderen terugloopt. Daarnaast neemt de duurzaamheidsopgave een belangrijke positie in. Dit alles vraagt om andere oplossingen voor de invulling van de huisvesting.

Smeets ondersteunt schoolbesturen bij het beheren van de huisvesting. Dit doen wij door u bij te staan bij (grootschalige) nieuw- of verbouwprojecten in de rol van projectmanager, directievoerder en/of toezichthouder. Ook adviseren wij u op het gebied van meerjaren onderhoudsplanningen en contract- en kostenmanagement om de schoolgebouwen toekomstbestendig te houden.

 

Wilt u meer weten?

U kunt ons bereiken op 0522 242 510 of per mail: info@smeetsbma.nl

 

‘IK WERK GRAAG SAMEN MET SMEETS, OMDAT SMEETS DESKUNDIG IS, KORTE LIJNEN HANTEERT, SNEL EN ACCURAAT OPEREERT!’

 

Henri Kosmeijer, Coördinator huisvesting voortgezet onderwijs, Landstede Groep

Andere markten