Onderwijs

Komende jaren staat het onderwijs voor een belangrijke opgave in relatie tot het beheer van haar gebouwen. Veel provincies hebben te kampen met vergrijzing en ontgroening, waarbij de groei van het aantal kinderen terugloopt. Dit vraagt om andere oplossingen voor de invulling van huisvesting, ook voor scholen. Daarnaast neemt de duurzaamheidsopgave een belangrijke positie in.

Een schoolgebouw moet in de eerste plaats leerlingen een veilige, prettige en duurzame leeromgeving bieden. Smeets bouwmanagement en advies ondersteunt schoolbesturen in het beheren van de huisvesting. Deze ondersteuning varieert in het bijstaan bij (grootschalige) nieuw- of verbouwprojecten in de rol van projectmanager, directievoerder of toezichthouder. Hierbij is de specifieke regelgeving ons bekend. Daarnaast adviseert Smeets op het gebied van meerjarenonderhoudsplanningen en contract- en kostenmanagement om het schoolgebouw toekomstbestendig te houden.

Andere markten