Gebouwschade

Smeets houdt zich dagelijks bezig met het uitvoeren van bouwkundige inspecties op het gebied van schades en funderingen van gebouwen. Dat doen we met een enthousiast team. Onze bouwkundig inspecteurs zorgen voor een vakkundige opname van de woning of het gebouw, maken uitgebreide rapportages om vervolgens een passend pakket aan herstelmaatregelen voor te stellen.
Smeets is het eerste bouwmanagementbureau in Noord-Nederland met de KCAF ‘Erkenning Funderingsaanpak’.

Schade aan de bouwkundige schil of fundatie komt regelmatig voor. De oorzaken zijn divers. Schade kan optreden als gevolg van veroudering, externe factoren maar ook als gevolg van ontwerp- of uitvoeringsfouten.
Op het gebied van gebouwschade beschikken wij over gespecialiseerde adviseurs op de volgende specifieke vakgebieden:

Gevels
Wij bieden gespecialiseerd advies ten behoeve van traditioneel metselwerk, keramische gevels en houtskeletbouw.

Daken
Onze specialisten kunnen u adviseren bij platte bitumineus afgewerkte daken, waaronder tuindaken, en hellende daken.

Funderingsadvies
De laatste jaren zijn de risico’s op funderingsschade bij gebouwen enorm toegenomen.
Wij kunnen de kwaliteit van de funderingen van uw vastgoed in beeld brengen en op basis daarvan een voorspelling doen over het functioneren van deze funderingen in de toekomst.

Mocht tijdens onderzoek en inventarisatie blijken dat sprake is van schade aan de fundering dan kunnen wij u uiteraard ook onafhankelijk adviseren over schadeoorzaak, herstelmaatregelen en de daarbij behorende kosten. Ook kunnen we voor u de uitvoering van deze herstelmaatregelen begeleiden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze funderingsspecialisten Jeroen Frerichs of Ger Derks op telefoonnummer: 0522-242510

Smeets is het eerste bouwmanagementbureau in Noord-Nederland met de KCAF ‘Erkenning Funderingsaanpak’. 

 

Andere diensten