Veiligheid en gezondheid

Brandveiligheid van de woningvoorraad

Veiligheid en gezondheid van bewoners in de woningvoorraad is één van de belangrijkste agendapunten van woningbouwcorporaties. Eén van de aspecten hiervan is het brandveilig wonen. Smeets verzorgt voor u de coördinatie en uitvoering van grootschalige brandveiligheidsprojecten. In nauwe samenwerking met de gemeente en brandweer stellen wij een programma van eisen voor u op waarin alle veiligheidsmaatregelen staan aangegeven. Dit programma van eisen wordt vervolgens vastgelegd in een ‘Besluitvoorstel Brandveiligheidsmaatregelen’ en voorgelegd aan de gemeente.

Asbestonderzoek
Heeft u verbouwplannen met sloopactiviteiten voor uw complex of woning? Dan is er een grote kans dat er een sloopmelding vereist is. Bij de aanwezigheid van asbest bent u zelfs verplicht om een sloopmelding te doen.
Op 1 juli 1993 is besloten dat er geen asbest meer gebruikt mag worden in de bouw. De woningen en gebouwen die na deze datum gebouwd zijn, bevatten dan ook geen asbest. Echter; alle gebouwen van voor die tijd kunnen wel asbest bevatten.
Het vaststellen van de aanwezigheid van asbest mag alleen gedaan worden door gecertificeerde bedrijven middels een asbestinventarisatie. Om asbest aan te tonen dan wel uit te sluiten, is doorgaans destructief onderzoek gewenst. Is er asbest aanwezig, dan wordt vaak overgegaan tot sanering.

Smeets bouwmanagement en advies kan u tijdens het gehele traject van asbestonderzoek begeleiden en adviseren; van voorbereiding tot en met de oplevering van werkzaamheden. Onderdeel van deze advisering is uitvoeringsbegeleiding van de inventarisatie- en de saneringswerkzaamheden. Daarbij kunnen wij de juiste partijen contracteren die de werkzaamheden gaan uitvoeren en controleren wij of de werkzaamheden volgens geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.

LAVS
Het Landelijk Astbest volgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest inzichtelijk wordt gemaakt. Inventariseerders en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS vast te leggen.
Smeets bouwmanagement en advies kan in de rol van opdrachtgever alle zaken voor u in het LAVS afhandelen.

Smeets bouwmanagement en advies VCA** gecertificeerd!

Andere diensten