Veiligheid en gezondheidsonderzoek door Smeets bouwmanagement & advies

Brandveiligheid van de woningvoorraad

Brandveiligheid is van cruciaal belang voor de veiligheid en gezondheid van bewoners. Als woningbouwcorporatie is het belangrijk om hierop te focussen. Smeets bouwmanagement en advies kan u helpen met grootschalige brandveiligheidsprojecten, waarbij wij nauw samenwerken met de gemeente en brandweer. We stellen voor u een programma van eisen op, waarin alle veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd en dit wordt vervolgens vastgelegd in een ‘Besluitvoorstel Brandveiligheidsmaatregelen’ en voorgelegd aan de gemeente.

 Asbestonderzoek

 Wilt u uw complex of woning verbouwen of slopen? Dan is er waarschijnlijk een sloopmelding vereist. Als er asbest aanwezig is, bent u verplicht om een sloopmelding te doen. Asbest is verboden in de bouw sinds 1 juli 1993, waardoor woningen en gebouwen die na deze datum zijn gebouwd, geen asbest bevatten. Gebouwen van voor deze datum kunnen echter nog steeds asbest bevatten.

Om de aanwezigheid van asbest vast te stellen, is een asbestinventarisatie vereist. Dit mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en kan doorgaans destructief onderzoek vereisen. Als er asbest wordt gevonden, moet er een sanering worden uitgevoerd.

Smeets bouwmanagement en advies kan u begeleiden en adviseren tijdens het hele asbestonderzoek-traject, van voorbereiding tot en met de oplevering van werkzaamheden. Wij kunnen de inventarisatie- en saneringswerkzaamheden begeleiden en de juiste partijen contracteren om het werk uit te voeren. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving.

 

LAVS

 Het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest inzichtelijk wordt gemaakt. Inspecteurs en saneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS vast te leggen.

Smeets bouwmanagement en advies kan als opdrachtgever alle zaken voor u in het LAVS afhandelen. Laat ons u helpen met het volledige traject, zodat u zich kunt focussen op andere belangrijke zaken.

Smeets bouwmanagement en advies VCA** gecertificeerd!

Andere diensten