Bouwkundig versterken

Smeets bouwmanagement en advies heeft een brede expertise om bouwkundige problemen grondig te onderzoeken. In het kader van de versterkingsopgave werkt Smeets momenteel samen in een combinatie met Construct981 als constructeur en Lautenbag Architectuur. Ons bureau is verantwoordelijk voor de aansturing van het project de inspecties, analyses en rapportages. Construct981 beoordeelt of constructief de gestelde veiligheidseisen voldoen in het kader van de mogelijk maximaal te verwachten aardbeving. Indien er maatregelen nodig zijn, wordt een versterkingsadvies uitgebracht. De te treffen maatregelen worden samen met Smeets vastgesteld. De (ver)bouwkosten worden door Smeets geraamd. Lautenbag Architecteur verzorgt het benodigde tekenwerk. In de uitvoeringsfase is Smeets verantwoordelijk voor het projectmanagement en directievoering/toezicht.

 

  • Opdrachtgever
    NCG
  • Plaats
    Provincie Groningen
  • periode
    2017 – heden