Integrale aanpak EPBD- maatregelen

Woningstichting Vechthorst heeft Smeets bouwmanagement en advies in de arm genomen voor het inspecteren van de onderhoudsbehoefte van de gehele woningvoorraad. Het is de wens van Woningstichting Vechthorst om het volledige muteren en beheren van de energie- labels en indexen uit te besteden. Smeets bouwmanagement en advies nam deze rol op zich en droeg zorg voor het labelen van de nieuwbouwwoningen en de mutaties vanuit beheer en onderhoud om daarmee de Vabi-database te actualiseren.

 

  • Opdrachtgever
    Vechthorst
  • periode
    2017 – 2019