Duurzaamheid & TCO

EP-inspecties (NTA 8800)

 

De norm van de Energie Prestatie van een gebouw volgens de NEN 7120 is vervangen door de NTA 8800. Hiermee is er één methodiek gekomen die van toepassing is op woningbouw en utiliteitsbouw (bestaande bouw en nieuwbouw). De EP-inspecteurs van Smeets bouwmanagement en advies zijn opgeleid om  volgens de nieuwe rekenmethodiek woningen en (woon)gebouwen te kunnen voorzien van een energielabel.

Energielabeling
Smeets kan voor u de gehele EP-inspecties (utiliteit en woningbouw) verzorgen. Onze inspecteurs nemen voor u het bestaande label van het gebouw op en zorgen voor de afmelding ervan. Ook kunnen wij zorgdragen voor uw database in Vabi Assets. Smeets houdt deze bij en voert de wijzigingen in en waar nodig melden wij de woning opnieuw af.

De adviseurs van Smeets bouwmanagement en advies hebben alle vereiste cursussen gevolgd en de examens behaald voor de nieuwe NTA 8800 en BENG-normering. Zij voeren voor u de EP-berekeningen uit op het gebied van:

  • Bestaande bouw
  • Nieuwbouw omgevingsvergunning (voorlopig energielabel)
  • Nieuwbouw oplevering (definitief energielabel)

In 2023 worden kantoorgebouwen verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. In 2030 is het streefdoel om 49% CO2 reductie te hebben gerealiseerd en geldt de verplichting dat gebouwen in het bezit moeten zijn van een energielabel A. In 2050 moeten alle kantoren en woningen volledig energieneutraal zijn.

Heeft u ook een nieuw energielabel nodig voor uw kantoor? Plan dan vandaag nog een afspraak in: 0522-242 510.

 

Maatwerkadvies utiliteit en woningbouw
Energielabeling kan in combinatie met een bouwkundige inspectie en/of een NEN 2767 inspectie om een totaalbeeld te geven van uw bezit. Daarnaast is het mogelijk dat er op basis van een bestaand (afgemeld) label een maatwerkadvies wordt gemaakt. Bij een standaard maatwerkadvies is dit een indicatie gebaseerd op vaste parameters. Bij een uitgebreid maatwerkadvies wordt dit afgestemd op de specifieke kenmerken en de eventuele technische beperkingen van het gebouw. Ook kan er op basis van de door u aangeleverde producten van energiebesparende maatregelen een aangepast maatwerkadvies gemaakt worden naar uw eigen wensen.
Een maatwerkadvies kan op deze manier ook nuttige gegevens opleveren voor uw meerjarenonderhoudsplanning en is daarmee een waardevol element bij het opstellen van uw vastgoedbeleid.

Met een Energie Prestatie Advies op maat, kunt u uw vastgoed energiezuiniger maken; bovendien voldoet u aan de convenantafspraken met de overheid.
Onze gecertificeerde EPA-adviseurs werken volgens de BRL-9500 en zijn beschikbaar om deze energiekeuring en advisering voor u uit te voeren.

DMJOP (Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan)

Een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) geeft naast het noodzakelijke onderhoud ook inzicht in de energiebesparende maatregelen, waardoor uw gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. Door de combinatie maatwerkadvies met aanvullend een bouwkundige inspectie en een conditiemeting volgens de NEN-2767 uit te voeren, is de stap naar een DMJOP snel gemaakt. Bij Smeets hebben we verschillende inspecteurs beschikbaar om een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan voor u te maken. Dit alles gebeurt in samenwerking met onze eigen afdeling Bouwkostenadvies.

Met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan bent u klaar voor de toekomst!

Wij voeren deze werkzaamheden alleen uit voor bedrijven en overheden, niet voor particulieren.

 

Voor het inplannen van een inspectie kunt u bellen naar: 0522 24 25 10

TCO (Total Cost of Ownership)
Levensduurkosten

Om te achterhalen welke kosten daadwerkelijk verbonden zijn aan uw project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Bij de berekening van de Levensduurkosten, ook wel LCC (Life Cycle Cost) of TCO (Total Cost of Ownership) genoemd, worden alle kosten die tijdens de levensduur van het gebouw worden gemaakt, meegenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de investeringskosten, maar ook om de kosten die volgen nadat een gebouw is gebouwd, zoals; de beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, de uitgaven voor de sloop aan het einde van de levensduur, schoonmaak en onderhoud.

Brengt u het totale kostenplaatje van een project tijdig in kaart, dan komt u niet voor verrassingen te staan, hoeft u minder bij te sturen en kent u daardoor weinig tot geen financiële tegenvallers. Dankzij de Levensduurkosten-analyse kunnen vooraf risico’s t.a.v. financiën worden voorkomen en wordt geanalyseerd welke keuzes voor de totale levensduur het beste resultaat geven.

Smeets beperkt zich bij de Levensduurkosten niet alleen tot de berekening ervan, wij adviseren ook als het uitgavenpatroon op een andere manier ingedeeld kan worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de te treffen veiligheidsmaatregelen en het analyseren van bijvoorbeeld lopende onderhoudscontracten.

Smeets bouwmanagement en advies helpt u graag bij het nemen van de juiste beslissing.

 

Andere diensten