Duurzaamheid & TCO

TCO (Total Cost of Ownership)
Levensduurkosten

Om te achterhalen welke kosten daadwerkelijk verbonden zijn aan uw project is het noodzakelijk om verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Bij de berekening van de Levensduurkosten, ook wel LCC (Life Cycle Cost) of TCO (Total Cost of Ownership) genoemd, worden dan ook alle kosten die tijdens de levensduur van het gebouw worden gemaakt, meegenomen. Het gaat hierbij dus niet alleen om de investeringskosten, maar ook om de kosten die volgen nadat een gebouw is gebouwd, zoals; de beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, de uitgaven voor de sloop aan het einde van de levensduur, schoonmaak en onderhoud.

Brengt u het totale kostenplaatje van een project tijdig in kaart, dan komt u niet voor verrassingen te staan, hoeft u minder bij te sturen en kent u daardoor weinig tot geen financiële tegenvallers. Dankzij de Levensduurkosten-analyse kunnen vooraf risico’s t.a.v. financiën worden voorkomen en wordt geanalyseerd welke keuzes voor de totale levensduur het beste resultaat geven.

Smeets beperkt zich bij de Levensduurkosten niet alleen tot de berekening ervan, wij adviseren ook indien het uitgavenpatroon op een andere manier ingedeeld kan worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de te treffen veiligheidsmaatregelen en het analyseren van bijvoorbeeld lopende onderhoudscontracten.

Smeets bouwmanagement en advies helpt u graag bij het nemen van de juiste beslissing.

 

EPA Inspecties (NTA 8800)

 

De norm van de Energie Prestatie van een gebouw volgens de NEN 7120 is vervangen door de NTA 8800. Hiermee is er één methodiek gekomen die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Om volgens de nieuwe rekenmethodiek woningen en gebouwen te kunnen voorzien van een energielabel zijn de EPA- inspecteurs van Smeets opgeleid om deze werkzaamheden voor u te verrichten.

Energielabeling
Smeets kan voor u de gehele EPA-inspecties verzorgen. Onze inspecteurs nemen voor u het bestaande label van het gebouw op en zorgen voor de afmelding ervan.
Ook kunnen wij zorg dragen voor uw database in Vabi assets. Smeets houdt deze bij en voert de wijzigingen in en waar nodig melden wij de woning opnieuw af.

De adviseurs van Smeets bouwmanagement en advies hebben alle vereiste cursussen gevolgd en de examens behaald voor de nieuwe NTA 8800 en BENG-normering. Zij voeren voor u de EP-berekeningen uit op het gebied ‘het labelen van bestaande bouw’, ‘nieuwbouw omgevingsvergunning (voorlopig energielabel)’ en van ‘nieuwbouw oplevering’.

Maatwerkadvies
Energielabeling kan in combinatie met een bouwkundige inspectie of eventueel met een NEN 2767 inspectie een totaal beeld te geven van uw bezit. Daarnaast is het mogelijk dat er op basis van een bestaand (afgemeld) label een maatwerkadvies wordt gemaakt. Bij een standaard maatwerkadvies is dit een indicatie gebaseerd op vaste parameters. Bij een uitgebreid maatwerkadvies wordt dit afgestemd op de specifieke kenmerken en de eventuele technische beperkingen van het gebouw. Ook kan er op basis van de door u aangeleverde producten van energiebesparende maatregelen een aangepast maatwerkadvies gemaakt worden naar uw eigen wensen.
Een maatwerkadvies kan op deze manier ook nuttige gegevens opleveren voor uw meerjarenonderhoudsplanning en is daarmee een waardevol element bij het opstellen van uw vastgoedbeleid.

Met een Energie Prestatie Advies op maat, kunt u uw vastgoed energiezuiniger maken; bovendien voldoet u aan de convenantafspraken met de overheid.
Onze gecertificeerde EPA-adviseurs werken volgens de BRL-9500 en zijn beschikbaar om deze energiekeuring en advisering voor u uit te voeren.

Wij voeren deze werkzaamheden alleen uit voor bedrijven en overheden, niet voor particulieren.