Overheidsinstellingen

Steeds vaker wordt de uitvoering van nieuwbouw door gemeenten en overheden in de vorm van een Design & Build contract in de markt gezet. Hierbij is één partij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het gebouw in kwestie.

In de rol van procesbegeleider en projectleider kan Smeets de kwaliteit garanderen die u als overheid verlangt bij Design & Build trajecten. Dankzij onze multidisciplinaire werkmethode en gedreven team ervaren medewerkers kunnen wij u op elk gewenst niveau adviseren en bijstaan. Ook worden wij door gemeentes ingehuurd om prijsopgaves van uitvoerende partijen op markconformiteit te toetsen.

Andere markten