Overheidsinstellingen

Steeds vaker zetten gemeenten en andere overheden de uitvoering van nieuwbouw in de vorm van een Design&Build contract in de markt. Hierbij is één partij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het gebouw in kwestie.

In de rol van procesbegeleider en/of projectleider garanderen wij u de kwaliteit die u verwacht bij Design&Build contracten. Met onze multidisciplinaire werkwijze en ons gedreven team van ervaren medewerkers kunnen wij u op elk gewenst niveau adviseren en bijstaan. Zo huren gemeenten ons bijvoorbeeld in om prijsopgaven van uitvoerende partijen op markconformiteit te toetsen.

Wilt u meer weten?

U kunt ons bereiken op 0522 242 510 of per mail: info@smeetsbma.nl

Andere markten