NieuwLand museum Lelystad

In opdracht van de Provincie Flevoland heeft Smeets bouwmanagement en advies onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat, inclusief installaties, van het Nieuwland museum Lelystad. Dit onderzoek is gedaan om de exploitatiekosten op technisch vlak inzichtelijk te maken als onderdeel van een eventuele overname.
Tevens is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld voor dit object op basis van de NEN 2767. Specifieke kenmerken aan dit gebouw zijn de archiefruimtes en de enorme hoeveelheid historische objecten die worden beheerd.

  • Opdrachtgever:
    provincie Flevoland
  • Plaats 
    Lelystad
  • periode
    2017