Technische inspecties ontmoetingsplaatsen Friesland

Onderzoek- en adviesburo Enneüs en Rizoem (beide uit Groningen) hebben in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân onderzoek verricht naar het belang van dorpshuizen en wijkcentra. Het ging in totaal om 65 ontmoetingsplaatsen in Friesland.
Smeets bouwmanagement en advies is gevraagd om de technische inspecties van het exterieur van de wijkgebouwen voor zijn rekening te nemen. Hierbij werd gekeken naar de kwaliteit van de buitenzijde van het gebouw, waaronder de kozijnen, het metsel- en houtwerk. Tevens vond er een inspectie van het dak plaats. De resultaten van de inspecties vormden onderdeel van de totale rapportage die een beeld geeft van het belang van het dorpshuis of wijkcentrum voor de leefbaarheid van dorpen en wijken.

 

  • Opdrachtgever
    Onderzoek- en adviesburo Enneüs 
  • Plaats opdrachtgever
    Friesland
  • periode
    2019