Bouwkostenadvies & Total Cost of Ownership (TCO)

Als bouwkostenadviseur is Smeets bouwmanagement en advies gespecialiseerd in het financieel begeleiden van projecten in de bouw. Onze bouwkostenadviseurs hebben voor u de meeste toegevoegde waarde als zij al tijdens de initiële ontwikkelfase worden ingeschakeld. Daar ligt namelijk hun kracht. Immers; de belangrijkste financiële beslissingen worden in het begin van het bouwproces genomen.

Onze adviseurs begroten, sturen en bewaken en zorgen ervoor dat het bouwproject binnen budget blijft. De investering die de opdrachtgever doet door ons in te schakelen, moet uiteindelijk leiden tot een aantoonbare besparing tijdens het bouwproces en de toekomstige exploitatie. Dat vraagt creativiteit, kennis van zaken en een gezonde kijk op uitgaven en inkomsten. Een bouwkostenmanager verdient zichzelf altijd weer terug.

Op het gebied van bouwkostenmanagement verzorgen wij onder andere:

  • Budgetraming
  • Investeringskostenbegroting
  • Kostentoets / elementenbegroting
  • Bouwkostenmanagement
  • Exploitatiebegroting / levensduurkosten
  • Screening / marktconformiteitstoets
  • Second Opinion

 

TCO (Total Cost of Ownership) en Levensduurkosten

Om een duidelijk beeld te krijgen van alle kosten die verbonden zijn aan uw project, is het van belang verder te kijken dan alleen de investeringskosten. Bij Smeets bouwmanagement en advies gebruiken we de termen Levensduurkosten, ook wel bekend als LCC (Life Cycle Cost) of TCO (Total Cost of Ownership), om alle kosten gedurende de gehele levensduur van een gebouw in kaart te brengen. Hierbij worden niet alleen de investeringskosten meegenomen, maar ook andere kosten die zich voordoen na de bouw, zoals beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, sloopkosten aan het einde van de levensduur, en schoonmaak- en onderhoudskosten.

Het tijdig in kaart brengen van het totale kostenplaatje van een project zal verrassingen voorkomen, minimaliseert de noodzaak tot bijsturing en vermindert financiële tegenvallers. Met behulp van een grondige Levensduurkosten-analyse kunnen potentiële financiële risico’s vooraf worden geïdentificeerd en kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt voor het beste resultaat gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

Bij Smeets bouwmanagement en advies beperken we ons niet alleen tot het uitvoeren van de berekening van Levensduurkosten, maar bieden we ook advies over alternatieven. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar veiligheidsmaatregelen en de analyse van lopende onderhoudscontracten.

Vertrouw op Smeets bouwmanagement en advies om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor uw project. Neem contact met ons op voor professioneel advies.

 

Heeft u behoefte aan financiële begeleiding van uw bouwproject? Neem dan contact op met Alexander Brand of Ben Hokse op telefoonnummer:
0522-242510

Andere diensten