Bouwkostenadvies

Als bouwkostenadviseur is Smeets bouwmanagement en advies gespecialiseerd in het financieel begeleiden van projecten in de bouw. Onze bouwkostenadviseurs hebben voor u de meeste toegevoegde waarde als zij al tijdens de initiële ontwikkelfase worden ingeschakeld. Daar ligt namelijk hun kracht. Immers; de belangrijkste financiële beslissingen worden in het begin van het bouwproces genomen.

Onze adviseurs begroten, sturen en bewaken en zorgen ervoor dat het bouwproject binnen budget blijft. De investering die de opdrachtgever doet door ons in te schakelen, moet uiteindelijk leiden tot een aantoonbare besparing tijdens het bouwproces en de toekomstige exploitatie. Dat vraagt creativiteit, kennis van zaken en een gezonde kijk op uitgaven en inkomsten. Een bouwkostenadviseur verdient zichzelf altijd weer terug.

Op het gebied van bouwkostenadvies verzorgen wij onder andere:

  • Budgetraming
  • Investeringskostenbegroting
  • Kostentoets / elementenbegroting
  • Bouwkostenmanagement
  • Exploitatiebegroting / levensduurkosten
  • Screening / marktconformiteitstoets
  • Second Opinion