Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Smeets is in 2020 benaderd door de gemeente Eemsdelta voor het opstellen van een bouwkostenadvies tijdens de contracteringsfase betreffende de (ver)nieuwbouw van basisschool ‘Het Baken’ in Delfzijl. De school maakt onderdeel uit van de scholentransitie in de gemeente. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijs-klimaat en een duurzame en toekomst bestendige omgeving voor kinderen. Als onafhankelijke partij heeft Smeets beoordeeld of de hoeveelheden, prijzen en normen van de aanbiedingen van de verschillende aannemers reëel en marktconform zijn. Hierbij zijn eventuele verschillen inzichtelijk gemaakt en is gewezen op mogelijke risico’s in de prijsopgaven.

 

  • Opdrachtgever
    Gemeente Eemsdelta
  • Plaats opdrachtgever
    Delfzijl
  • periode
    2020-2021