Corporaties

Uit onderzoek van Aedes in 2019 blijkt dat woningcorporaties in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld hebben om sociale huurwoningen duurzamer te maken. Deze investeringen zullen de komende jaren nog verder toenemen om de doelstelling -CO2-neutraal in 2050- te realiseren.

Smeets is al jarenlang werkzaam voor diverse woningcorporaties, met name in de noordelijk provincies. Ons bureau levert bouwmanagement en advies bij vastgoedvraagstukken van woningcorporaties; advies op het gebied van renovatie en verduurzaming van huurwoningen. Smeets heeft inspecteurs die NEN-, EPA- en brandveiligheidsinspecties kunnen uitvoeren volgens de nieuwste Wet- en regelgevingen. Onze zeer ervaren projectmanagers zijn op het gebied van nieuwbouwprojecten inzetbaar in de voorbereidings- en uitvoeringsfase als ook in de rol van directievoerder & toezichthouder om de uitvoeringskwaliteit te borgen.

Andere markten