Groot onderhoud Berkenflat

In opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium heeft Smeets bouwmanagement en advies grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de Berkenflat in Groningen uitgevoerd.
Vanwege de omvang van het werk is er voor gekozen om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren om het complex toekomst-bestendig te maken. Zo is de Berkenflat voorzien van hoogwaardig isolatieglas, waar dit nog niet aanwezig was. Ook zijn er geïsoleerde borstweringspanelen geplaatst, zijn de kopgevels geïsoleerd en is er veel aandacht besteed aan de kierdichting van de woningen.

 

  • Opdrachtgever
    Christelijke Woningstichting Patrimonium
  • Plaats opdrachtgever
    Groningen
  • periode
    2018