Werkveld

Wij adviseren niet alleen opdrachtgevers in de zorg en in het onderwijs, maar ook gemeenten en woningcorporaties. Onze vier belangrijkste doelgroepen zijn dan ook overheden, corporaties, zorginstellingen en scholen.

Duurzaam, maatschappelijk betrokken en regionaal

Drie speerpunten kenmerken ons: duurzaam, maatschappelijk betrokken en regionaal. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s in onze visie. Deze thema’s lopen dan ook als een rode draad door onze projecten. Vanuit onze thuisbasis Meppel werken wij vooral voor opdrachtgevers in de vier noordelijke provincies van Nederland. Wij voelen ons thuis in deze regio.

​Corporaties

Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld om sociale huurwoningen duurzamer te maken.

 

​Zorg

De afgelopen jaren zijn zorginstellingen zich steeds verder gaan toespitsen op hun kerntaken.

​Onderwijs

Komende jaren staat het onderwijs voor een belangrijke opgave in relatie tot het beheer van haar gebouwen.

Overheidsinstellingen

Steeds vaker wordt de uitvoering van nieuwbouw door gemeenten en overheden in de vorm van een Design & Build contract in de markt gezet.