Markten

​Corporaties

Woningcorporaties hebben in twee jaar tijd hun investeringen verdubbeld om sociale huurwoningen duurzamer te maken.

 

​Zorg

De afgelopen jaren zijn zorginstellingen zich steeds verder gaan toespitsen op hun kerntaken.

​Onderwijs

Komende jaren staat het onderwijs voor een belangrijke opgave in relatie tot het beheer van haar gebouwen.

Overheidsinstellingen

Steeds vaker wordt de uitvoering van nieuwbouw door gemeenten en overheden in de vorm van een Design & Build contract in de markt gezet.