Assetmanagement bij Smeets bouwmanagement & advies

Assetmanagement is het proces van het beheren van bedrijfsmiddelen, zodat deze optimaal presteren en maximaal rendement opleveren. Het draait om het leggen van verbanden tussen enerzijds de portefeuillestrategie en anderzijds de operationele staat van woningen en complexen. Smeets is gespecialiseerd in assetmanagement en wordt vaak ingeschakeld door corporaties om zijn expertise in te zetten en middels een NEN-inspectie de technische staat van de complexen te bepalen.

Een belangrijk onderdeel van assetmanagement is het maken van keuzes op complexniveau. Dit kan gaan om de keuze om een complex door te exploiteren, te verkopen of te verhuren. Met de gemeten basisconditie en de kennis van de strategie bekijken we vervolgens welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden. Smeets heeft een team van specialisten op het gebied van gebouwgebreken, beheer en onderhoud, duurzaamheid en bouwregelgeving. Met deze specifieke kennis en bijbehorende modellen kunnen wij keuzes goed onderbouwen.

Naast het bepalen van de technische staat van de complexen en het maken van keuzes op complexniveau, bereiden wij ook onderhoud- en renovatieprojecten voor en voeren deze uit. Hierbij maken wij gebruik van verschillende disciplines, waaronder grootschalige inspecties, bouwkundige inspecties, conditiemeting NEN 2767, (duurzaam) MJOP, strategisch en tactisch advies, software implementatie en kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, BRL 5019).

Een grootschalige inspectie, ook wel het InspectieProgrammaSmeets (IPS) genoemd, is een uitgebreide inspectie van het complex. Hierbij wordt de technische staat van het complex in kaart gebracht en worden eventuele gebreken geïdentificeerd.

Bouwkundige inspecties richten zich op specifieke gebouwonderdelen, zoals het dak, de gevel en de fundering.

Een conditiemeting NEN 2767 geeft inzicht in de technische staat van de bouwdelen en maakt het mogelijk om onderhoud en vervanging te plannen.

Het (duurzaam) MJOP geeft inzicht in de onderhoudskosten en de financiële consequenties daarvan op de lange termijn.

Smeets adviseert ook over strategieën en tactieken voor de lange termijn en implementeert software om de assetmanagementprocessen efficiënter te maken. Wij zorgen ook voor de kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat projecten voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Bij Smeets begrijpen we hoe belangrijk het is om uw assets goed te beheren en te onderhouden. Wij hebben de kennis, ervaring en vaardigheden om u hierbij te helpen. Neem gerust contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen om uw assets optimaal te beheren en te onderhouden.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze assetmanagers: 0522 24 25 10

Andere diensten