Assetmanagement

Bij assetmanagement draait het om het leggen van verbanden tussen enerzijds de portefeuillestrategie en anderzijds de operationele staat van woningen en complexen. Belangrijk onderdeel hiervan is het maken van keuzes op complexniveau; ga je een complex door exploiteren, verkopen of verhuren?

Smeets wordt vaak gevraagd door corporaties om zijn expertise in te zetten en middels een NEN-inspectie de technische staat van de complexen te bepalen. Met de gemeten basisconditie en de kennis van de strategie bekijken we vervolgens welke keuzes het beste gemaakt kunnen worden. Smeets heeft een team van specialisten op het gebied van gebouwgebreken, beheer en onderhoud, duurzaamheid en bouwregelgeving.

Met deze specifieke kennis en bijbehorende modellen kunnen wij keuzes goed onderbouwen. Ook vragen opdrachtgevers ons vaak om onderhoud- en renovatieprojecten voor te bereiden en uit te voeren.

De volgende disciplines behoren hierbij:

  • Grootschalige inspecties (InspectieProgrammaSmeets (IPS))
  • Bouwkundige inspecties
  • Conditiemeting NEN 2767
  • (Duurzaam) MJOP
  • Strategisch en tactisch advies
  • Software implementatie
  • Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb, BRL 5019)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze assetmanagers: 0522 24 25 10

Andere diensten