Fundering- en woontechnisch kwaliteitsonderzoek

Acantus

Smeets is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de fundering en casco bij twee karakteristieke twee onder-één kap woningen uit 1917 in de gemeente Oldambt met als doel vast te stellen of en tegen welke kosten het vastgoed in stand gehouden kan worden ten behoeve van verhuur. Naast grond, fundering en casco onderzoek zijn de rotatie- en scheefstanden op nagenoeg alle locaties vast te stellen door het scannen met onze 3D scanner (zie als voorbeeld het figuur met de doorsnede van de woning 1 meter vanaf de woning scheidende muur).

Elk gebouw, elke woning heeft een fundering. Al enige jaren blijkt dat de risico’s op funderingsschade bij gebouwen enorm toenemen ten gevolge van klimaatverandering. Naast de funderingsproblemen van deze woningen is er sprake van onderhoud, waardoor regulier verhuren niet meer tot de mogelijkheid behoort. Smeets heeft op basis van onderzoek een advies uitgebracht op het vlak van constructieve staat van de fundering, planmatig onderhoud en de noodzakelijke werkzaamheden voor verduurzaming. Uitgebreid bodemonderzoek was onderdeel van de werkzaamheden van Smeets.

In het uiteindelijke rapport is alle informatie verzameld en zijn de bevindingen van de metingen en inspecties beschreven. Smeets heeft één passend scenario doorgerekend, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat financieel nodig is om de woningen op kwaliteit (toekomstbestendig) te brengen. Acantus was daarmee in staat een weloverwogen besluit te nemen of het realistisch en rendabel is de woningen door te exploiteren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze funderingsspecialisten Ger Derks of Jeroen Frerichs op telefoonnummer: 0522 242510.

  • Opdrachtgever
    Acantus
  • Plaats opdrachtgever
    Bad Nieuweschans
  • periode
    september 2022