Ontwerp & realisatie gymzaal De Meet o.b.v. circulaire beleidsdoelstellingen gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen ontwikkelt Smeets in 2023 de herbouw van gymzaal De Meet in Haren. De gemeente Groningen heeft ambitieuze beleidsdoelstellingen op het gebied van circulair bouwen. Smeets is gevraagd dit project uit te voeren op basis van deze beleidsdoelstellingen.

Door middel van een Design & Build overeenkomst en UAV-GC contractvorm is de gymzaal gerealiseerd. De gymzaal wordt geheel circulair gebouwd en de mate van duurzaamheid wordt gemonitord middels middels de Building Circularity Index (BCI). Daarnaast wordt het gebouw gekenmerkt door een hoge mate van biodiversiteit. 

Door de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever heeft het gebouw een hoge mate van circulariteit en componenten in relatie tot de biodiversiteit. Deze onderdelen vormden een belangrijk onderdeel van het PVE en de aanbesteding van dit Design & Build project. Onze adviseur monitoren en toetsen tijdens de uitvoeringsfase beide thema’s aan de uitgangspunten.

(Wind Design + Build als hoofdaannemer, het beeld (ontwerp) is van Wind Architecten Adviseurs (WAA).)

 

  • Opdrachtgever
    Gemeente Groningen
  • Plaats opdrachtgever
    Haren
  • periode
    2023