Start uitbreiding CBS De Borg Haren

ariane waarsing CBS De Borg kent al jarenlang een groei van het aantal leerlingen. Hierdoor is in 2018 besloten dat de school gaat uitbreiden. De aanbesteding voor de uitvoeringsfase voor CBS De Borg is inmiddels bijna afgerond. We staan aan de start van de uitvoering...

Maatwerkadvies en energielabeling Lefier

ariane waarsing Lefier heeft Smeets gevraagd een maatwerkadvies voor energielabeling te maken voor een groot aantal complexen in o.a. Emmen, Groningen en Midden Groningen. Doel van deze inspecties is om in kaart te brengen welke bouwkundige maatregelen noodzakelijk...

Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

ariane waarsing Voor het project ‘Woningverbetering 30 woningen “Nije Daip” te Nieuw Buinen’ van Lefier schreef Smeets onlangs een technische omschrijving. Deze is opgesteld conform de STABU-systematiek en maakt onderdeel uit van het totale aanbestedingspakket. De...

Nieuwbouw Atlas bijna gereed

ariane waarsing Nog even geduld.. Nieuwbouw Atlas bijna gereed De bouw van de woontoren Atlas in Groningen, die straks woonruimte biedt aan 224 jongeren, nadert het eindstadium. Op dit moment vindt de afbouwfase aan de binnenzijde plaats. Nog even geduld… dit najaar...

Corona maatregelen inspecties Woonstichting Vechthorst

Geen categorie Momenteel worden er 335 woningen opgenomen van Woonstichting Vechthorst  in de omgeving Dalfsen, Staphorst en Nieuwleusen volgens de huidige rekenmethodiek van energielabeling. Om de inspecties te kunnen uitvoeren in de woningen, volgen de inspecteurs...