Second opinion bouwkosten Kindcentrum Delfzijl West

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal scholen onder te brengen in kindcentra. Hierdoor zijn in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Smeets is door de gemeente Delfzijl benaderd voor een second opinion op de bouwkosten en installatiekosten van het kindcentrum in Delfzijl West.

In het noordoosten van Groningen worden in totaal ca. 102 scholen toekomstbestendig gemaakt. De aanleiding hiervoor is de gaswinning en het daarmee samenhangende risico op aardbevingen. Voor een aantal scholen is voor nieuwbouw gekozen, waarbij in veel gevallen meerdere scholen onder 1 dak komen in de vorm van een integraal kindcentrum. Ook de gemeente Delfzijl heeft ervoor gekozen om een groot aantal de basisscholen onder te brengen in kindcentra, zo ook bij Kindcentrum Delfzijl West.

Second opinion

Smeets is door de gemeente Delfzijl benaderd voor een second opinion op de bouw- en installatiekosten van het kindcentrum. Voordelen van een second opinion zijn dat er vroegtijdig een beoordeling wordt gegeven door een onafhankelijke partij. Mogelijke risico’s kunnen dan eerder worden onderkend, waardoor de betrouwbaarheid van de geraamde bouwkosten toeneemt. Er wordt tevens getoetst op compleetheid en of zich mogelijke risico’s in het project bevinden tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase die kostenverhogend kunnen zijn.

Het definitief ontwerp is op 7 mei 2020 vastgesteld door de stuurgroep. Nu dit besluit genomen is, volgt de ontwerpfase van het Technisch Ontwerp.

 

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Plaats: Delfzijl West

Periode: Juli 2020

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802