Technische omschrijving woningverbetering Nieuw Buinen

Voor het project ‘Woningverbetering 30 woningen “Nije Daip” te Nieuw Buinen’ van Lefier schreef Smeets onlangs een technische omschrijving. Deze is opgesteld conform de STABU-systematiek en maakt onderdeel uit van het totale aanbestedingspakket.

De technische omschrijving die Smeets heeft verzorgd, was een leidraad die in hoofdlijnen bestaat uit een omschrijving van het project met de door te voeren maatregelen en een beschrijving van de werkzaamheden met daarbij de toe te passen onderdelen en materialen. Bij alle woningen wordt een woningverbetering gedaan die is onder te verdelen in 4 categorieën:

  1. Het doorvoeren van energetische maatregelen(dak, vloer en wanden) zodat de woningen voldoen aan Energielabel A.
  2. Het uitvoeren van planmatig onderhoud zodat de woningen voor een aantal jaren onderhoudsvrij zijn.
  3. Het saneren van asbest zodat de woningen asbestvrij zijn.
  4. Vervangen van BKT (badkamer, keuken en toilet) zodat deze weer ‘hedendaags’ zijn.

De technische omschrijving vormt samen met het door Smeets verzorgde tekenwerk (bestaande en nieuwe) en het totaaloverzicht aan werkzaamheden (inclusief kostenraming) het aanbestedingspakket waarmee Lefier een uitvraag kan doen naar uitvoerende partijen.

Opdrachtgever: Lefier

Plaats: Stadskanaal

Periode: Juli 2020

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802