Nieuwe NTA 8800 van kracht!

ariane waarsing Smeets berekent voor u de energieprestatie van uw woningvoorraad volgens de nieuwe NTA 8800! Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie (EP) van gebouwen berekend volgens de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. Inmiddels is ook de geattesteerde software...