Aanpak vocht- en schimmel

Op 30 juni 2022 heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, Woonbond en Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondertekend. Hierin zijn bindende afspraken gemaakt, onder andere over vocht en schimmel.

Woningcorporaties investeren jaarlijks aanzienlijk in woningverbetering om vocht- en schimmelproblemen aan te pakken. Vocht en schimmel in de woning kan verschillende oorzaken hebben, zoals lekkage, slechte ventilatie of bouwgebreken. Een vochtige, slecht geventileerde woning heeft invloed op de beleving van comfort en kost meer energie om te verwarmen.

Om de oorzaak vast te stellen en passende maatregelen te nemen, kan een bouwkundig expert of een vocht- en schimmelinspecteur worden ingeschakeld.

Wist u dat we bij Smeets ook specialisten in huis hebben op het gebied van vocht- en schimmelinspecties?
Neem gerust contact met ons op: 0522 – 24 25 10.

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802