Nieuwe NTA 8800 van kracht!

Smeets berekent voor u de energieprestatie van uw woningvoorraad volgens de nieuwe NTA 8800!

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatie (EP) van gebouwen berekend volgens de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. Inmiddels is ook de geattesteerde software beschikbaar volgens de nieuwe BRL9501, waarmee het mogelijk is de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen te berekenen volgens deze nieuwe NTA.

Inspecteurs Smeets gekwalificeerd!
De adviseurs van Smeets bouwmanagement en advies hebben alle vereiste cursussen gevolgd voor de nieuwe NTA 8800 en BENG-normering en zijn inmiddels gediplomeerd om voor u de EP-berekeningen uit te voeren. Heeft u interesse in een presentatie over de nieuwe NTA 8800 of wilt u EP-berekeningen laten uitvoeren een afspraak maken?

Neem dan contact op met mevr. S. (Sabine) Fien-Bleeker op telefoonnummer 0522 242 510.

 

Smeets wordt als specialist al vele jaren door corporaties gevraagd voor Energielabeling bestaande bouw en nieuwbouw, energie- maatwerkadviezen met bijbehorende kostenramingen en rapportages, als ook voor de realisatie van duurzaamheidsprojecten.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802