Maatwerkadvies en energielabeling Lefier

Lefier heeft Smeets gevraagd een maatwerkadvies voor energielabeling te maken voor een groot aantal complexen in o.a. Emmen, Groningen en Midden Groningen. Doel van deze inspecties is om in kaart te brengen welke bouwkundige maatregelen noodzakelijk zijn om te kunnen komen tot een gemiddelde energie-index van 1,00 (energielabel A).

Allereerst wordt bepaald wat het huidige energielabel is aan de hand van woningopnames die steekproefsgewijs worden verricht. Op basis van dit opgenomen label wordt er een maatwerkadvies per project uitgebracht. Tijdens de inspectie wordt ook een bouwkundige inspectie verricht om te onderzoeken welke aanvullende bouwkundige voorzieningen vanuit gebruikers- en constructief perspectief te realiseren zijn voor de energiebesparende maatregelen. Ook de bouwkosten worden hierbij inzichtelijk gemaakt. Mocht het niet mogelijk blijken om met alleen bouwkundige aanpassingen een gemiddelde energie-index van 1,00 (energielabel A) te behalen, dan rekent Smeets ook een aantal installatietechnische maatregelen mee in het maatwerkadvies, om zo uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de energie-index van 1,00 (het energielabel A) te komen. Naast het maatwerkadvies worden de fotorapportages, opgenomen huidige label, rapportage, kostenraming en een apart overzicht van maatregelen aangeleverd.

Opdrachtgever: Lefier

Plaats: Emmen en Groningen

Periode: Juli 2020

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802