Start uitbreiding CBS De Borg Haren

CBS De Borg kent al jarenlang een groei van het aantal leerlingen. Hierdoor is in 2018 besloten dat de school gaat uitbreiden. De aanbesteding voor de uitvoeringsfase voor CBS De Borg is inmiddels bijna afgerond. We staan aan de start van de uitvoering die direct na de bouwvakantie zal plaatsvinden.

 In 2018 heeft Smeets bouwmanagement en advies in opdracht van CBS De Borg een huisvestingsaanvraag gedaan conform de gemeentelijke verordening in het kader van de uitbreiding van de school. Na de toekenning van de aanvraag is Smeets gestart met de ontwerpbegeleiding. Nu, na ruim twee jaar voorbereiding, kunnen de bouwwerkzaamheden worden gestart. De bouw zal volledig aardbevingsbestendig worden uitgevoerd.

 Nieuwe les- en speellokalen

De uitbreiding beslaat straks 800 m2 en is onder te verdelen in 5 leslokalen en nieuwe speellokalen. Op de 1e verdieping komen een leerplein, 3 lokalen en worden een aantal Intern Begeleider- ruimtes gecreëerd.

De planning is om de nieuwe school in het voorjaar van 2021 op te leveren.

 

  • Opdrachtgever
    CBS De Borg
  • Plaats opdrachtgever
    Haren
  • periode
    2017 – 2021

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802