Bouwkostenadvies basisschool Het Baken

Bouwkostenadvies Smeets is in 2020 benaderd door de gemeente Eemsdelta voor het opstellen van een bouwkostenadvies tijdens de contracteringsfase betreffende de (ver)nieuwbouw van basisschool ‘Het Baken’ in Delfzijl. De school maakt onderdeel uit van de...

Marktconformiteitstoets Atlantaborg Hoogezand

Bouwkostenadvies De Reensche Compagnie is één van de initiatiefnemers van het ambitieuze bouwproject ‘Stadshart Tussenhof’ in Hoogezand. Het derde nieuwe appartementencomplex dat hier wordt gebouwd, de Atlantaborg, is zeer in trek bij de doelgroep (senioren), zo...

MFA Froombosch

Bouwkostenadvies Detail 10 heeft Smeets bouwmanagement en advies benaderd voor de vroegtijdige sturing op bouw-, investerings-, en levensduurkosten t.b.v. MFA Froombosch (Multi Functionele Accommodatie). Smeets is gevraagd voor een stuk bouwkostenadvies, een...

Marktconformiteitstoets renovatie appartementen Morgensterflat

Bouwkostenadvies Van de Morgensterflat in Groningen zijn bijna alle appartementen voorzien van nieuwe toiletten, badkamers, keukens. De 184 individuele cv-installaties zijn allemaal vervangen. Als onafhankelijke partij heeft Smeets bouwmanagement en advies de...

Second opinion bouwkostenraming Kindcentrum

Bouwkostenadvies Gemeente Ten Boer is voornemens een nieuw Kindcentrum te realiseren met o.a. een basisschool en kinderopvang. De gemeente heeft Smeets bouwmanagement en advies gevraagd om middels een second opinion meer inzicht te verschaffen in de financiën van het...