Haalbaarheidsstudie Uylenborgh Meppel

Zorg WoonZorg Nederland is een landelijke woningcorporatie gespecialiseerd in woningen voor 55-plussers en voor mensen met een beperking. Smeets bouwmanagement en advies is door WoonZorg Nederland ingezet voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie ten bate van de...

Groot onderhoud Maaslaan

Directievoering en toezicht In opdracht van Christelijke woningstichting Patrimonium heeft Smeets bouwmanagement en advies de coördinatie op zich genomen van een omvangrijk onderhoudsproject in Groningen. De onderhoudswerkzaamheden die verricht zijn, betroffen het...