Directievoering woonrijp maken Weerterij

In opdracht van de gemeente Gemeente Midden-Groningen verzorgt Jeroen Kroese, medewerker van Smeets, de directievoering van het project ‘woonrijp maken de Weerterij’. Deze nieuwbouwwijk is een uitbreiding van de woonwijk Siddeburen en kent een mix van huur- en koopwoningen als ook utilitaire gebouwen. “Als directievoerder ben ik verantwoordelijk voor het optimaal (volgens contract en planning) laten verlopen van de gehele projectorganisatie. Daarnaast monitor ik of de kosten binnen de perken blijven. Ik ben echt een soort spil tussen alle betrokken partijen die meewerken aan de bouw van Weerterij”, aldus Jeroen Kroese.

Als directievoerder speelt Jeroen een belangrijke rol in de uitvoeringsfase van dit project. Hij zorgt ervoor dat de aannemer het werk volgens contract uitvoert. En om een vinger aan de pols te houden, organiseert hij namens de gemeente periodieke bouwvergaderingen, voortgangsoverleggen met de buurt en fungeert hij als contactpersoon voor de vertegenwoordigers van de opdrachtgever. Jeroen is ook degene die de Gemeente Midden Groningen continu op de hoogte houdt en de gemeente adviseert over te nemen besluiten.

Binnenkort staat de oplevering op het programma, dan is het onder andere belangrijk dat de directievoerder ervoor zorgt dat onderhoudscontracten en garantiebepalingen door de aannemer tijdig en compleet worden aangeleverd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met Smeets op: 0522 – 242510.

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802