Smeets ontwikkelt training Onderwijshuisvesting voor Preadyz

Op 23 januari 2023 vond de eerste introductiecursusdag plaats die Smeets in samenwerking met Preadyz heeft ontwikkeld over Onderwijshuisvesting. Preadyz ondersteunt schoolbesturen o.a. op het gebied van juridische en administratieve dienstverlening. Door samenwerking aan te gaan met Smeets hebben zij een uitbreiding voor hun dienstenpakket op het gebied van onderwijshuisvesting. Wegens succes zal de introductiecursus binnenkort nog een keer worden gegeven.

De introductiecursus is met name bedoeld voor bestuurders, managers en directeuren van scholen voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van de afdeling financiën die zich bezighouden met huisvesting.

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij vraagstukken die spelen op het gebied van huisvesting heeft Smeets een praktische cursus ontwikkeld. Vraagstukken als ‘hoe realiseer je huisvesting die past bij de onderwijskundige visie’ of ‘wat zijn de eisen aan een schoolgebouw voor toekomstig onderwijs?’ komen aan de orde (variërend van regelgeving tot onderhoud en beheer en bouwprojecten). Er wordt nadrukkelijk gebruikgemaakt van concrete cases, zodat er herkenbaarheid is en ervaringen kunnen worden gedeeld. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn toepassingen van de huisvestingsverordening, nut en noodzaak van IHP (Integraal Huisvestingsplan), SHP (Strategisch Huisvestingsplan) en (Duurzaam) Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze onderwijsspecialisten op telefoonnummer: 0522-252510.

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802