Smeets leidt op

 

Thús Wonen

In september 2021 is Smeets gestart met de implementatie van Vastware voor het beheer van de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) bij Thús Wonen. In navolging op deze opdracht is Smeets gevraagd de medewerkers van Thús Wonen op te leiden om zelf met het systeem te kunnen werken.

Keuze voor nieuwe software brengt veelal met zich mee dat de werkwijze rondom het vastgoedbeheer (op bepaalde punten) moet worden herzien om de kwaliteit te borgen. Hiertoe heeft de projectgroep Vastware een nieuw proces ontwikkeld met daarin uiteengezet wat de rol- en taakverdeling binnen en buiten de organisatie zal zijn. Om de herziene processen en werkwijze in te bedden in de organisatie is besloten werkinstructies te maken. Smeets is verantwoordelijk voor het schrijven van deze werkinstructies, als ook voor het opleiden van de medewerkers van Thús Wonen in het werken met Vastware en de opgestelde instructies. Naar verwachting worden de werkzaamheden in februari 2023 afgerond.

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802