Smeets gecertificeerd als kwaliteitsborger

Bijzonder trots zijn we op het feit dat we de certificering hebben behaald voor Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb, BRL 5019). Als Kwaliteitsborger houd je toezicht tijdens de uitvoering van bouwprojecten. De kwaliteitsborger zorgt voor beoordeling van het bouwplan en controle op de uitvoering en beoordeelt of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving en kwaliteitsnormen volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit gebeurt niet dagelijks, maar steekproefsgewijs en risico-gestuurd. Om de risico’s in beeld te brengen, gebruiken we KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK). Met deze tool kun je onder andere je bewijslast managen. Onze collega’s hebben na de nodige cursussen, trainingen en audits uiteindelijk de certificering weten te behalen.

Heeft u een bouwproject en wilt u zeker zijn dat de bouwkwaliteit is geborgd of wilt u een pilotproject uitvoeren om te leren wat de Wkb voor uw projecten inhoudt? Neem dan contact op met Jeroen Kroese: 0522 – 242510.

 

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802