Pilot Woonborg

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

Smeets gaat samen met Woonborg, de bouwteamleden en de gemeente Noordenveld een pilotproject doorlopen om ervaring op te doen met bouwen onder kwaliteitsborging. Het betreft een project tot woningverbetering in Roden. De kwaliteitsborger van Smeets zal in dit pilotproject – zoals ook straks onder de Wkb – zorgdragen voor beoordeling van het bouwplan en controle op de uitvoering. Formeel zijn deze zaken, gezien de status van de wet, nog de verantwoordelijkheid van de gemeente. De borging van de kwaliteit zal risico-gestuurd op basis van KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) plaatsvinden. Uiterlijk 4 weken voor start bouw wordt aan de hand van de risicobeoordeling het borgingsplan overlegd aan de gemeente.

Bent u ook op zoek naar een kwaliteitsborger voor uw bouwproject? Neem dan contact op met een van onze adviseurs op telefoonnummer 0522-242 510.

De Wet Kwaliteitsborging voor gevolgklasse 1 zal naar verwachting medio 2023 van kracht worden. Gevolgklasse 1 betreft bouwactiviteiten die betrekking hebben op o.a. grondgebonden eengezinswoningen en bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen. In voorbereiding op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (Wkb) worden landelijk diverse pilotprojecten opgestart om ervaring op te doen met de werkwijze die deze nieuwe wet beoogt.

 
 

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802