Emmen loopt voorop in het inclusieve onderwijs!

Bouwkostenadvies Smeets bma

Openbaar Onderwijs Emmen en Kentalis gaan in Emmen ‘Samenwerken onder één dak’. Kentalis biedt in Emmen zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Op de huidige plek van obs De Barg aan de Mantingerbrink wordt een nieuw onderwijscomplex gebouwd. Obs de Barg, obs de Brink, het expertisecentrum voor Anderstaligen en de Kentalis Tine Marcusschool zijn de scholen die straks in het nieuwe gebouw gevestigd zijn, als ook voorschool De Barg/Brink en De Taaltrein (vroegbehandeling). Door samen onder één dak te gaan, kunnen leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs elkaar ontmoeten en van elkaar leren en kunnen professionals kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Emmen loopt hiermee voorop in het inclusieve onderwijs.

De bouwkostenadviseur van Smeets is gevraagd voor de financiële begeleiding van dit vernieuwende bouwproject om zo het budget te bewaken tijdens het gehele proces van ontwerp tot en met de realisatie. Daarnaast draagt onze adviseur alternatieven aan die bijdragen aan een kwalitatief beter, duurzamer en toekomstbestendiger gebouw. Per fase worden de exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Het is de bedoeling dat in januari 2025 het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen gaat worden.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802