Conditiemetingen Thús Wonen

Thús Wonen wil de komende jaren extra inzetten op het verduurzamen van het woningbezit. Dit wil de corporatie onder andere realiseren door op een natuurlijk moment bij het vervangen van pannendaken zwaarder te gaan isoleren. Belangrijk hierbij is om goed inzicht te krijgen in de staat van zowel de dakafwerking als het dakbeschot. Smeets heeft recent een conditiemeting uitgevoerd voor 226 complexen, waarbij per complex is bijgehouden of vervolgonderzoek nodig is voor de dakafwerking, het dakbeschot en/of de goten. Dit om het natuurlijke vervanging- en investeringsmoment goed te kunnen vaststellen aan de hand van het gebrekenbeeld. Bij een conditiemeting vanaf de grond is de kwaliteit van het dak onvoldoende te bepalen en zodoende is besloten om een hoogwerker in te zetten. Vanuit de hoogwerker zijn de bouwkundige dak-elementen geïnspecteerd en opgenomen in het softwareprogramma Vastware. De inspecties zijn uitgevoerd door een onderhoudsmedewerker en projectleider van Thús Wonen in samenwerking met een bouwkundig inspecteur van Smeets.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802