Conditiemetingen Thús Wonen

Thús Wonen is een woningcorporatie in Noordoost-Fryslân. De corporatie bezit ca. 6500 vhe’s die zijn onderverdeeld in ca. 500 complexen. Smeets is gevraagd de conditie te bepalen middels de NEN2767 methodiek van een deel van de complexen. Voor 226 complexen zullen onze inspecteurs de elementen contoleren op juistheid en aanwezigheid en waar nodig aanvullen. Vervolgens zal middels de conditiemeting de onderhoudsbehoefte in kaart worden gebracht voor de komende jaren. Naast het uitvoeren van de inspecties is Smeets ook gevraagd om te ondersteunen bij het verwerken van de resultaten van de conditiemeting. Op basis van de resultaten van de conditiemeting wordt een Meerjaren-onderhoudsbegroting gemaakt waarin bepaald is welke onderhoudsactiviteiten de komende jaren uitgevoerd zullen worden.

Thús Wonen gaat de komende jaren extra inzetten op het verduurzamen van het woningbezit. Dit wil de corporatie onder andere realiseren door op een natuurlijk moment bij het vervangen van pannendaken zwaarder te gaan isoleren. Onze inspecteurs zullen hiervoor tijdens de conditiemeting ook kijken bij welke complexen het noodzakelijk is om vervolgonderzoek uit te voeren aan het dakpakket en de pannen om dit natuurlijke vervanging- en investeringsmoment goed te kunnen vaststellen aan de hand van het gebrekenbeeld. Smeets zal samen met Thús Wonen vervolgens de geselecteerde complexen nader onderzoeken.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802