Projectleiding renovatie KBT

Lefier

Smeets bma is door Lefier gevraagd om de projectleiding op zich te nemen voor het planmatig vervangen van keukens, badkamers en toiletten in de woningvoorraad. De woningen staan verspreid over de regio’s Groningen en Drenthe en worden middels een conditieopname door Lefier wel of niet opgenomen in de renovatie.

In samenwerking met Lefier heeft Smeets een technisch kader geschreven ten behoeve van de beoogde streefkwaliteit van de woningen. Deze dient tevens als uitgangspunt voor de aannemers. In het eerste kwartaal van 2022 is door de aannemers gestart met de werkzaamheden. Tijdens het sluiten van de overeenkomsten met de aannemer, als ook gedurende de uitvoer van de werkzaamheden zelf, neemt Smeets in samenwerking met Lefier de projectleiding op zich.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802