Beoordeling begroting Design&Build gymzaal

Gemeente Groningen

Op 16 november 2019 is de gymzaal Molukkenstraat op het schoolterrein van OBS Karrepad in Groningen afgebrand. Ter vervanging van de afgebrande gymzaal is in een scenariostudie gekozen voor nieuwbouw op de huidige locatie. De gemeente Groningen is opdrachtgever en eigenaar van de gymzaal.

Smeets is als onafhankelijke partij gevraagd te beoordelen of de hoeveelheden, prijzen en normen van de aanbiedingen van de verschillende aannemers reëel en marktconform zijn. Hierbij worden eventuele verschillen inzichtelijk gemaakt en is gewezen op mogelijke risico’s in de prijsopgaven die in de uitvoeringsfase kunnen ontstaan.

 

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802