Trainingen onderwijshuisvesting

In samenwerking met Preadyz uit Assen, de dienstverlener voor bedrijfsvoering in onderwijsland, starten we met het verzorgen van trainingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze trainingen zijn met name bedoeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij vraagstukken over hun huisvesting, variërend van regelgeving tot onderhoud en beheer en bouwprojecten. Tijdens de eerste trainingen in augustus zijn we bezig geweest met de basis introductiecursus, waarin onder meer de geschiedenis, de verordening, Integrale Huisvestingsplannen en beheer & onderhoud aan de orde komen

De trainingen zelf omvatten:

De basis Introductiecursus Onderwijshuisvesting, zoals hierboven beschreven. Dit is een training van 2 dagdelen, aangevuld met trainingen op specifieke thema’s (allemaal 1 dagdeel), te weten:

  • Bouwprojectmanagement
  • Ontwikkeling en realisatie
  • Strategisch huisvestingsplannen
  • Onderhoud en beheer
  • Kansenmanagement en multifunctionaliteit
  • Risico- en Kostenmanagement

Waarom doen Smeets bma en Preadyz dit? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat adviseren meer is dan het doen van een kunstje op afroep, kort gezegd, wij geloven in de meerwaarde van het delen van kennis.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802