Toetsing van marktconformiteit voor woningcorporaties

Vanaf begin dit jaar wordt Smeets steeds vaker door corporaties gevraagd om de marktconformiteit van ontvangen prijsaanbiedingen aan te tonen. Reden hiervoor is dat per 1 januari 2021 o.a. ‘woningcorporaties als organisatie van openbaar belang (oob)’ toegevoegd zijn aan het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). Dit met als doel de kwaliteit van de financiële verantwoording van corporaties te verbeteren. Smeets is, met zijn ervaren Bouwkostenadviseurs, graag bereid om u hierbij van dienst te zijn.

Vanaf 1 januari 2020 worden woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden als ‘organisatie van openbaar belang’ (oob) aangemerkt en krijgen daardoor te maken met aanvullende regels bij controle van de jaarrekening door een externe accountant. Om de financiële verantwoording te verbeteren worden offertes, die één op één worden gegund, getoetst op marktconformiteit. Marktconform houdt in dat Inschrijver eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen en kortingspercentages opgeeft, die de basis vormen voor een uitvoerbare opdracht.

Smeets Bouwmanagement en advies kan voor u als onafhankelijke partij beoordelen of de hoeveelheden, prijzen en normen in de begroting van de uitvoerende partij marktconform zijn. Indien u meerdere begrotingen ter vergelijking aan ons voorlegt, maken we de verschillen inzichtelijk voor u. Bovendien wijzen wij u op eventuele risico’s in de prijsopgaven.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802