Samenwerkingsovereenkomst Smeets en Lefier een feit!

Smeets bma en Lefier zijn een meerjarige overeenkomst aangegaan voor het verlenen van dienstverlening op het gebied van inleen van vastgoedpersoneel. Het betreft de inhuur van medewerkers in de functies van: projectopzichter, NEN-inspecteurs, projectmedewerker, projectleider en projectmanager. Smeets is gespecialiseerd in het leveren en uitvoeren van deze dienstverlening. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.

Smeets biedt al jaren een breed pallet aan bouwmanagementdiensten aan Lefier. Om deze samenwerking voor langere periode te continueren is er een partnerschap aangegaan. Door de inhuur van diensten middels een raamovereenkomst, kan er optimaal worden ingezet op een nauwe samenwerking en partnership tussen Lefier en Smeets, nu en in de toekomst. Hier hechten beide partijen veel waarde aan.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802