Werktekeningen voor fietsbrug Culemborg

Van Spijker Infrabouw heeft Smeets bouwmanagement en advies gevraagd om werktekeningen te maken ten behoeve van het kademuren-metselwerk van een verkeers- en fietsbrug. De fietsbrug maakt onderdeel uit van een groot herinrichtingsplan van de Rijksstraatweg (N833) in Culemborg ter verbetering van de verkeersveiligheid op de weg en op het fietspad. Hierbij wordt het autoverkeer gescheiden van het (brom)fietsverkeer door de aanleg van een vrij- liggend fietspad in 2 richtingen.

In de werktekeningen die Smeets heeft gerealiseerd voor Van Spijker Infrabouw zijn onder andere de volgende zaken op onderdelen uitgewerkt:

  • Uitwerken van het metselwerk in koppen- en lagenmaat.
  • Aandacht voor de rollaag aan de bovenzijde van de kademuren.
  • Hoeken die niet 90 graden zijn in verstek zagen.
  • Dilatatieadvies (positionering van de aan te brengen dilataties).
  • Anti graffiti coating op het metselwerk

Naar verwachting kan de fietsbrug medio 2022 in gebruik worden genomen.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802