Nulmeting Woningen Het Eiland, Sneek

Elkien

Elkien heeft ruim 2500 woningen verdeeld over meerdere complexen in Sneek. ‘Het Eiland’ is één van deze wijken, centraal gelegen in Sneek. Om de huidige bouwkundige staat en het comfort van 320 (van de totaal 450) woningen die hier staan te inventariseren, is Smeets gevraagd een nulmeting uit te voeren.

Om te bepalen wat de juiste vastgoedstrategie is voor een deel van de complexen heeft Elkien besloten een nulmeting uit te laten voeren bij 129 woningen in de wijk Het Eiland te Sneek. Onderzocht wordt of deze woningen in aanmerking komen voor een ingrijpende woningverbetering op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening of in aanmerking komen voor sloop/nieuwbouw.

Bij de nulmeting zijn de volgende aspecten per complex door een bouwkundig specialist van Smeets in beeld gebracht:

  • Bouwkundige staat.
  • Koude bruggen, indien aanwezig.
  • Inventarisatie van het comfort in de woningen; wat is de beleving op het gebied van geluid, vocht, schimmel, tocht?
  • Leefbaarheid van de wijk.
  • Flexibiliteit van de woningen: afmetingen, aanpasbaarheid etc.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802