Budgetteringsmodel verduurzaming

de Woonmensen

Woningcorporatie de Woonmensen streeft ernaar om voor 2029 circa 25% van hun vastgoedbezit te verduurzamen. Smeets bouwmanagement en advies is gevraagd om mee te denken hoe meer grip op zowel de inhoud van de normbedragen te krijgen, als ook op de totale kosten van de te verduurzamen objecten.

In totaal gaat het om 1.621 woningen en appartementen, ca. 75% betreft grondgebonden woningen, de overige 25% is gestapelde woningbouw. Voor het bepalen van de verduurzamingskosten van de grondgebonden woningen is het wenselijk dit te doen in een rekenmodel. Door middel van een aantal parameters (goothoogte, nokhoogte, beukmaat, woningdiepte en % gevelopeningen) kan een woning volledig worden doorgerekend.

Om tot een goed model te komen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

– Bepalen eenheidsprijzen en normbedragen.

– Onderbouwen en updaten naar prijspeil eenheidsprijzen en normbedragen.

– Opzetten en afstemmen inhoud rekensheet, met aandacht voor onder andere: planmatig onderhoud, asbestsanering, flora&fauna, interne kosten en het vastleggen van de generieke uitgangspunten als demarcaties, uitsluitingen etc.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802