QuickScan en conditiemeting Provinciehuis in Lelystad

Provincie Flevoland
Het kenmerkende provinciehuis van Flevoland, gevestigd in Lelystad, is in 1980 voor het eerst in gebruik genomen. Tussen 2005 en 2008 vond er een grondige verbouwing plaats en kreeg het provinciehuis zijn bekende gevel. Inmiddels moet het MJOP van het provinciehuis op bouwkundige onderdelen worden herzien. Hiertoe heeft provincie Flevoland de expertise van Smeets ingehuurd.

In opdracht van de Provincie Flevoland gaat Smeets bouwmanagement en advies de huidige MJOP van het provinciehuis in Lelystad op bouwkundige onderdelen herzien. Dit gebeurt door middel van een QuickScan in combinatie met een conditiemeting conform de NEN2767.
De huidige MJOP heeft een update nodig om een goede basis te vormen voor de toekomst van het Provinciehuis en om de juiste keuzes te kunnen maken op het gebied van onderhoud en beheer.
De bestaande gegevens staan in het softwarepakket O-Prognose, waarmee de planningen voor het meerjarenonderhoud worden gemaakt. Deze gegevens worden door Smeets middels een inspectie onderzocht op juistheid en volledigheid. Waar nodig worden de aangepaste getallen opnieuw ingevoerd in O-Prognose. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de onderhoudsbeleidskaders van de provincie Flevoland en is in de maand februari 2021 door de inspecteurs van Smeets verricht.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802